Budowa budynku przetwórni owoców i warzyw – konstrukcja, obudowa ścian i dachu

Dodano dnia: 07.09.2020r.

 

Budowa budynku przetwórni owoców i warzyw – roboty ziemne

Dodano dnia: 16.09.2020r.

 

Budowa budynku przetwórni owoców i warzyw – podłogi i posadzki

Dodano dnia: 28.09.2020r.

 

Budowa budynku przetwórni owoców i warzyw –fundamenty

Dodano dnia: 12.10.2020r.

 

Budowa budynku przetwórni owoców i warzyw – zakup agregatu chłodniczego

Dodano dnia: 19.10.2020r.

 

Budowa budynku przetwórni owoców i warzyw – roboty elektryczne 

Dodano dnia: 02.11.2020r.

 

Utwardzenie placu manewrowego kostką brukową

Dodano dnia: 06.05.2021 r.

 

 

Tablica informacyjna funduszy Europejskich

 

Beneficjent: Przetwórstwo Owoców i Warzyw Anna Wagnerowska

Tytuł operacji: „Zakup zbiornika na zalewę z automatycznym dozowaniem oraz utwardzenie placu manewrowego przy budynku Przetwórni Owoców i Warzyw Anna Wagnerowska”

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie produkcji w Przetwórstwie Owoców i Warzyw Anna Wagnerowska poprzez zakup nowoczesnego urządzenia do przygotowywania i dozowania zalewy do przetworów.

 

Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 – Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

 

Tablica informacyjna funduszy Europejskich

 

Beneficjent: Przetwórstwo Owoców i Warzyw Anna Wagnerowska

Tytuł operacji: „Budowa nowoczesnego budynku przetwórstwa owoców i warzyw pełniącego funkcję chłodni oraz zakup nowoczesnego agregatu”

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Owoców i Warzyw Anna Wagnerowska
i usprawnienie procesu produkcyjnego poprzez budowę nowoczesnego budynku przetwórstwa owoców i warzyw z funkcją chłodni oraz zakup nowoczesnego agregatu chłodniczego.

 

Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 – Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.